Η Θεατρική Σκηνή του FAUST

ξεκίνησε τον προγραμματισμό της για την επόμενη σεζόν

ΣΕΠΤ. 2020 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

και σας καλεί να στείλετε τις προτάσεις σας!

 

Η κατάθεση της πρότασης πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Μία μικρή περιγραφή: έργο, διανομή, συντελεστές
  • Επιθυμητές ημερομηνίες (π.χ. Δευτερότριτα για 12 εβδομάδες από μέσα Φεβρουαρίου)

 

Παρακαλούμε, οι προτάσεις να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@faust.gr